TS 13354-Tıbbi Atık Toplama ve Taşıma Hizmeti Veren İşyerleri İçin Hizmet Yeterlilik Belgesi
TS 13354-Tıbbi Atık Toplama ve Taşıma Hizmeti Veren İşyerleri İçin Hizmet Yeterlilik Belgesi

Çanakkale Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisimiz, Türk Standartları Enstitüsü’nün “TS 13354 Tıbbi Atık Toplama ve Taşıma Hizmeti Veren İşyerleri İçin Hizmet Yeterlilik Belgesini”  almaya hak kazanmıştır
TS 13354; tıbbi atık toplama ve taşıma hizmeti veren iş yerlerine ait fizikî yapı, işletmecilik, taşıma, depolama ve çalışanların özellikleri ile ilgili kuralları kapsamaktadır. Buna istinaden tesisimiz TSE Uzmanları tarafından denetlenmiş ve yapılan değerlendirme sonucunda standarda uygun hizmet verdiği belgelenmiştir.