Entegre Yönetim Sistemi
Altaş Entegre Yönetim Sistemi, birden fazla yönetim sisteminin tek çatı altında toplandığı ve gereklerin aynı anda karşılandığı bütünsel olarak uygulanan etkin bir yönetim sistemidir.

 

Hizmet verdiğimiz kurumlarla ilişkilerimiz ve hizmet kalitemize ilişkin standartlarımızı Kalite Yönetim Sistemi ISO (TS) 9001, çevreye olan duyarlılığımızı Çevre Yönetim Sistemi ISO (TS) 14001 ve çalışanlarımızın sağlığı ve iş güvenliği konularında çalışmalarımızı İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi OHSAS (TS) 18001 standartları kapsamında uygulamaktayız. İlgili standartların gereklerinin denetimi, uluslararası akreditasyonu olan kuruluşlar tarafından düzenli olarak yapılmakta ve belgelendirilmektedir. Kurumsal misyonumuz ve hedeflerimiz doğrultusunda hizmet kalitemizi sürekli geliştirmek amacıyla ALTAŞ ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ tüm organizasyon seviyelerinde yaşatılmaktadır. 

 

KALİTE, İSG ve ÇEVRE POLİTİKAMIZ

1.    Etkin ve verimli bir Atık Yönetim hizmeti ile Araç ve İş makinesi Kiralama Hizmeti sunarak müşteri memnuniyetini sağlamak.

2.    Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayarak sektörde liderlik göstermek

3.    Kalite, İş sağlığı ve Güvenliği ile Çevre bilincini yaymak, çalışanlarımızın eğitimlerle bilgi ve becerilerini artırmak, iş kazalarına ve çevre kirliliğine karşın tutumlarını geliştirerek kazaların önüne geçmek.

4.    Faaliyet süremizce, Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal mevzuat ve diğer bağlayıcı düzenlemelere uygun hareket ederek, Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği performansımızın sürekli gelişimini sağlamak.

5.    Çevre, insan, malzeme, ürün, hizmet ve müşteri memnuniyetini iyileştirme kabiliyetini etkileyebilecek risk ve fırsatların belirlenmesi ve değerlendirilmesini sağlamak,

6.    Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak ve projeleri sürdürülebilir çözümler çerçevesinde en yüksek kalite standartlarıyla müşterilere sunmak için, çalışanların katılımını, katkısını, yeterliliğini ve motivasyonunu artırmaya gayret etmek,

7.    Liderleri aracılığıyla, tüm çalışanları ve çalışan temsilcilerini risk temelli düşünme ve süreç bazlı yaklaşıma teşvik etmek ve entegre yönetim sistemi çalışmalarına dahil etmek,

8.    Kaynaklarımızı tam ve etkin kullanarak verimliliğimizi arttırmak.

9.    Tedarikçilerimizle açıklık ve güvenirlilik temelleri üzerinde çalışmak.

10.  Personelimizin eğitilmesi ve çalışma şartlarının iyileştirilmesinin sürekliliğini sağlamak.

 

11.  Satış gelirlerimizi arttırarak ve yeni istihdam alanları yaratarak, kalitemizle sürekli gelişmeyi sağlamak.