Atık Yönetimi ve Altaş
Hızlı kentleşme ve nüfus artışı, çevre üzerinde her geçen gün artan bir baskı yaratıyor. Üretimin artması, doğal kaynakların daha yoğun kullanımı ve sürekli artan tüketim sonucu oluşan atıklar, çevre ve insan sağlığını tehdit eder boyutlara ulaşıyor. Bu koşullarda, çevrenin korunması dünya ülkelerinin temel politika önceliği olurken atık yönetimi de çevre koruma politikaları arasında ağırlıklı bir yer tutuyor. Altaş olarak yarınlara daha iyi ve yaşanabilir bir dünya bırakmak ve sürdürülebilir bir kalkınma için taşıdığımız sorumluluğun önemini biliyoruz.
Tüm atık çeşitliliğini atık yönetimi sisteminin bir parçası olarak ele alıyoruz. Atık türüne göre özel dizayn edilmiş araç ve ekipmanlarla evsel katı atıkları, inşaat ve hafriyat atıklarını, ambalaj atıklarını, elektronik atıkları ve tıbbi atıklan topluyoruz. Evsel katı atıkları, inşaat ve hafriyat atıklarını transfer sahalarına ya da düzenli döküm sahalarına transfer ediyoruz. Ambalaj ve elektronik atıklarını tesislerimizde ayrıştırıyoruz ve endüstriyel ham madde olarak kullanılmak üzere geri dönüşümünü sağlıyoruz. Tıbbi atıkları ise sterilizasyon ve bertaraf tesisimizde işleme alıyor ve tehlikesiz atık sınıfına dönüştürerek döküm sahalarına transfer ediyoruz.

Atık yönetimi konusunda verimliliği artırmak amacıyla yeni teknolojileri etkin bir şekilde kullanıyor, sürekli ARGE projeleri geliştiriyor ve sonuçlarını hızla uygulamaya aLıyoruz. Tüm iş süreçlerimizde çevresel boyutları öne alarak sorumluluklarımızı ilgili mevzuata uygun bir şekilde yerine getiriyor, çevrenin korunmasına ve ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz.