Tıbbi Atıklar
TIBBİ ATIKLARIN TOPLANMASI
Yürürlükte olan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında hizmet verdiğimiz ilçe sınırları içerisinde hastane, poliklinik vb. sağlık kuruluşları ve eczaneler gibi tıbbi atık üreten merkezlerden lisanslı özel araçlarımızla toplama yapıyoruz. İstanbul ilinde topladığımız tıbbi atıkları Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı yakma ünitesine, Çanakkale ilinde topladığımız atıkları ise Tıbbi Atık Sterilizasyon ve Bertaraf Tesisimize transfer ediyoruz.TIBBİ ATIKLARIN STERİLİZASYONU VE BERTARAFI
Çanakkale şehrinde kurulu modern teknolojiye ve işletme lisansına sahip Tıbbi Atık Sterilizasyon ve Bertaraf Tesisimizde bu ilde toplanan tıbbi atıkların tümü bertaraf edilmektedir. Otoklav içerisinde kırma ve parçalama işleminden geçirilen atıklar, reaktörde yüksek sıcaklıkta su buharı ile işlenerek dezenfekte edilmektedir. Elektronik kumandalı sistemlerle steril ortamda gerçekleştirilen prosesler sonucunda tıbbi atıklar insan sağlığına ve çevreye zararsız atık niteliğine dönüştürülmektedir.