İnşaat ve Hafriyat Atıkları
İNŞAAT VE HAFRİYAT ATIKLARININ TOPLANMASI VE TAŞINMASI
Şehirler büyüyor, inşaatlar çoğalıyor, temizlik her zamankinden önemli hale geliyor.

Bugün neredeyse tüm Büyüksehir Belediyelerinde sürekli artan ihtiyaca cevap vermek için yoğun inşaat çalışmaları mevcut. Ve bu da şehrin temizliği için her zamankinden yoğun bir çalışma gerektiriyor. Belediye sınırları içinde kontrolsüz atılan inşaat atıkları, molozlar vb. maddeler, lastik tekerlekli yükleyicilerle hafriyat kamyonlarına aktarılıyor ve ayda 6.000 tondan fazla atık, belediye tarafından belirlenen atık sahalarına boşaltılıyor.