Elektronik Atıklar
ELEKTRONİK ATIKLARININ TOPLANMASI
Teknolojinin hızla ilerlemesi sonucu günlük hayatımızı kolaylaştıracak elektrikli ve elektronik cihazların artan bir yoğunlukta hayatımıza girmesi, beraberinde insan sağlığını doğrudan tehdit eden bir "elektronik atık" sorunu doğuruyor. Kullanıcısı için kullanım değeri kalmayan ya da kullanılmaz durumda olan elektrikli ve elektronik cihaz ve aletlerin bünyesinde doğada yok olmayan bileşenler, plastik, kursun, civa, fosfor, berilyum, kadmiyum vb. zararlı ve toksik maddeler içermektedir. (Bir televizyon tüpü yaklaşık 4 kg kurşun içeriyor. Kurşunun 10 gramı 25 ton toprağı ve 200 ton suyu kirletmekte, yine bir floresan içerisinde bulunan civa 30 ton suyu kullanılmaz hale getirmektedir.) Altaş olarak, çevre ve insan sağlığını tehdit eden elektronik atıklan tekrar kullanmak, geri dönüşüm ve bertarafını sağlamak amacıyla evlerden, işyerlerinden, kurumlardan ve e-atık konteynerlerinden lisanslı araçlarımızla topluyoruz. Yürürlükte olan yönetmelikler kapsamında işleme lisansımız olan aşağıda gruplandırılması yapılmış atıkları e-atık geri dönüşüm tesisimize taşıyoruz.Büyük ev eşyaları (büyük soğutucular iklimlendirme cihazları dışında)
Küçük ev aletleri
Bilişim ve telekomünikasyon ekipmanları Aydınlatma ekipmanları Elektrikli ve elektronik aletler
Oyuncaklar, eğlence ve spor ekipmanları İzleme ve kontrol aletleri

ELEKTRONİK ATIKLARININ AYRIŞTIRILMASI
Elektronik Atık Ayrıştırma Tesisimizde bilgisayar kart ayrıştırma ünitesi, crt monitör kesme ünitesi, floresan bertaraf ünitesi, kablo kırma ve kablo soyma ünitesi, plastik kırma ünitesi, veri imha ünitesi ve e-atık ayrıştırma ünitesi yer almaktadır.

Teknolojik ekipmanlar ve deneyimli personelimiz tarafından atıkların içerdiği geri dönüşüm malzemeleri birbirinden ayrıştırılarak endüstriyel ham madde olarak kullanılmak üzere lisanslı firmalara yönlendirilmekte, insan sağlığı ve çevreye zararlı maddeler ise bertaraf edilmektedir.