Ambalaj Atıkları
AMBALAJ ATIKLARININ TOPLANMASI
Ambalaj atıkları bugün hayatımızda her zamankinden çok daha değerli...

Bu atıklar yalnızca cöp olarak toplanması gereken bir olgu değil, yeniden yaşama dönüştürülmesi gereken önemli bir ham maddedir. Altaş olarak, görevimizin yalnızca şehirleri temiz tutmak değil, şehirlerin ve insanların yarınlarına da ışık tutmak olduğunu biliyoruz. Ambalaj atıklarının yerinde ayrıştırılarak toplanması geri dönüşüm için en önemli aşamalardan biridir.

Bu amaçla hizmet verdiğimiz belediye sınırları içinde, geri dönüşüm kutularında, dış mekân kumbaralarında ve geri dönüşüm konteynerlerinde çöpten ayrı olarak ıslanmadan, kirlenmeden biriktirilen ambalaj atıklarını hazırlanan program doğrultusunda geri dönüşüm araçlarımızla topluyoruz.

Evlerden, işyerlerinden ve alışveriş merkezlerinden yılda 24.000 tonun üzerinde topladığımız ambalaj atığını endüstriyel ham madde olarak geri dönüşümü sağlamak üzere ayrıştırma ve geri dönüşüm tesisimize transfer ediyoruz.

 
AMBALAJ ATIKLARININ AYRIŞTIRILMASI
Geri dönüşümün en önemli aşamalarından olan ambalaj atıklarının ayrıştırılması sürecinde kent temizliği hizmeti verilen bölgelerden topladığımız ambalaj atıklarını ayrıştırma ve geri dönüşüm tesisimizde işleme alıyoruz. Atıkların kâğıt, karton, plastik, cam ve metal malzeme sınıflarında bant üzerinde ayrıştırılması yapıldıktan sonra dikey ve yatay preslerde balyalanarak ham madde olarak kullanılmak üzere lisanslı tesislere geri dönüşümünü sağlıyoruz. Ülke ekonomisine sağlanan önemli katkının yanı sıra gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz.